Vill ni driva café på Röhsska museet?

Våren 2019 nyöppnar Röhsska museet efter en ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av entrén. Då ska också ett nytt café öppna i huset. Röhsska museet är Sveriges enda specialmuseum för design, konsthantverk och mode. Det är en unik institution både i staden och i landet. Nu söker vi efter en ny samarbetspart som ska driva museets café.

Vi söker en hyresgäst som vill starta och driva ett café på en av stadens mest centrala, profilstarka och kulturella mötesplatser. Detta är ett tillfälle för er som ser potential och mervärde med att driva café i en unik miljö där samspelet mellan caféet och verksamheten i huset är en viktig detalj. Caféet har en fysiskt bra placering i huset och är beläget i markplan nära museets entré.

Vilka kommer besöka caféet?
Röhsska museet besöks dagligen av många lokala invånare. Studenter, pensionärer, yrkesverksamma samsas med barnfamiljer, skolklasser och näringsliv, men hit kommer också en stor del tillresta besökare, både nationella och internationella. Många av besökarna är medvetna konsumenter, som efterfrågar hög kvalitet till rimliga priser.

Vilket sortiment förväntar sig besökarna?
Röhsska är ett design-, mode- och konsthantverksmuseum och vi ser gärna att caféet följer museets profil. Det är viktigt att det finns något som alla kan köpa – allt ifrån en kanelbulle eller enkel ostfralla till lite mer intressanta saker som inte finns på alla fik. Caféets inriktning och image får gärna vara kopplade temamässigt till något av museets samlingar och profil, exempelvis med skandinavisk eller asiatisk profil, koppling till konsthantverk och slöjd eller liknande.

För att motsvara besökarnas förväntningar behöver caféet kunna erbjuda hög kvalitet till rimliga priser. Ett ekologiskt koncept med vegetariska alternativ är en självklarhet liksom ett brett urval som kan tillgodose besökarnas olika behov.

Öppettider
Caféet ska hålla samma öppettider som museet.

Välkommen med ert anbud senast den 23 november
Om det här låter som ett intressant uppdrag, är ni välkomna att lämna anbud. Ni hittar all information om förutsättningar för uppdraget och vilka uppgifter anbudet behöver innehålla i länken nedan. Där kommer även alla frågor som inkommer under anbudstiden samt eventuella ändringar i underlaget att publiceras löpande.
Anbud ska vara tillhanda senast 23 november 2018.

Lämna anbud

Toppbild: Mikael Lammgård, Röhsska museet.